Tekoäly vuonna 2017

  • Posted on: 28 December 2017
  • By: Juho Vaiste

Tekoäly oli todella paljon esillä vuonna 2017. Keskustelu vaihteli taloudellisen kilpailukyvyn säilyttämisestä eettisiin ongelmiin ja uhkiin, hurjista tulevaisuudenkuvitelmista realistisiin 10 vuoden skenaarioihin.

Näkyvyys mediassa oli huimaa. Merkittävät tekoälyuutiset maailmalta olivat luettavissa viimeistään parin päivän viiveellä suomalaisista lehdistä. Paljon keskusteluakin saatiin aikaan, kuten Hesarin kategoriasivu näyttää https://www.hs.fi/aihe/tekoaly/.

Koneoppimisen muodot ja niiden eettiset näkökulmat

  • Posted on: 22 October 2017
  • By: Juho Vaiste

Vaikka tekoälyä tarkastelisi ei-teknisistä näkökulmista, perustason ymmärrys teknisistä ratkaisuista on tarpeen. Koneoppimisen vastatessa suuresta osasta tämän hetken tekoälysovelluksia, tässä lyhyesti koneoppimisen eri muodot ja niihin liittyvien eettisten ongelmien erilaiset luonteet.

Koneoppiminen jaetaan kolmeen kategoriaan koneoppivalle ratkaisulle syötettävän datan mukaan:

- Ohjattu oppiminen (supervised learning)
- Ohjaamaton oppiminen (unsupervised learning)
- Vahvistusoppiminen (reinforcement learning)

Ohjattu oppiminen

Tulevaisuuden työ

  • Posted on: 20 September 2017
  • By: Juho Vaiste

Aihe, mikä on varmasti suosituin yhteiskunnallinen keskustelunaihe tekoälyyn liittyen. Vastaukset vaihtelevat ja teknologian kehitys on ollut viimeisen viiden vuoden aikana niin nopeaa, että se on todistanut jotkin aikaisemmat arvaukset epätodeksi.

Tekoälyn tutkimus ja tutkijat maailmalla

  • Posted on: 9 September 2017
  • By: Juho Vaiste

Lista tekoälyn tärkeimmistä tutkijoista ja organisaatioista. Lista päivittyy niin tutkijoiden ja organisaatioiden kuin näihin liitettävien tietojen osalta. Listaan tutkijoiden kohdalle heidän tärkeimpiä artikkeleitaan suorin linkein.

Tutustu myös artikkeliin "Tekoäly Suomessa", jossa listattu suomalaisia tutkijoita, organisaatioita, tutkimushankkeita sekä AI-yrityksiä.
 

Milloin vahva tekoäly kehitetään?

  • Posted on: 15 August 2017
  • By: Juho Vaiste

Ihmisen tasoisen vahvan tekoälyn kehittämisen aikataulua arvioidaan hyvin suurella skaalalla. Monet puhuvat jo 2030-2050 aikavälistä, jotkut tyytyvät joustaviin aikamääreisiin kuten "kymmenen vuosikymmenen aikana" tai "tuhannen vuoden aikana". Oman luokkansa muodostavat vahvaan tekoälyyn epäillen suhtautuvat.

Sivut