Tekoäly Suomessa

  • Posted on: 8 September 2017
  • By: Juho Vaiste

Suomesta halutaan tekoälyn soveltamisen kärkimaata, mutta mitä Suomessa tapahtuu jo nyt tekoälyn ympärillä?
 

Tutkimus

Yliopisto- ja tutkijapiirien läpikäynti on aina vähän työlästä ja hankalaa. Voisi ajatella, että omien tutkimustulosten esittämiseen populäärimmässä muodossa kiinnitettäisiin enemmän huomiota nykyään.

Tekoälyn alueella tehtävää hankaloittaa se, että harva tutkija tutkii varsinaisesti tekoälyä. Puheentunnistuksella, algoritmeilla ja tietokonetieteellä on pitkät historiansa ja moni tutkija erikoistunut näihin kapeisiin sektoreihin. Tekoälyratkaisut sitten saattavat olla yhdistelmä monen vuoden tutkimuksesta monella eri sektorilla. 

Suomen Akatemia - Tekoälyn uudet sovellukset fysikaalisten tieteiden ja tekniikan tutkimuksessa 2018-2021
http://www.aka.fi/AIPSE

Kognitiotieteen laitos (Helsingin yliopisto)
http://www.helsinki.fi/kognitiotiede/henkil/
Kognitiotieteen laitokselta löytyy paljon tekoälyyn liittyvää tutkimusta. Havaitsemiseen, muistiin, kognitiivisiin prosesseihin, kieliteknologiaan liittyvää tutkimusta. Nykyään myös kaksi robotiikan moraalipsykologiaan keskittyvää tutkijaa.

Racisms and public communications in the hybrid media environment (HYBRA)
http://www.uta.fi/cmt/en/research/comet/projects/racisms.html
Tampereen yliopiston hanke, jossa laajan internetistä kerätyn datasetin avulla tunnistetaan vihapuhetta ja rasismia.

Helsinki Institute For Information Technology
https://www.hiit.fi/
Aallon ja Helsingin yliopiston yhteisorganisaatio informaatioteknologian tutkimiseen niin perustutkimuksessa kuin soveltavassa tutkimuksessa. Useita eri tutkimusalueita, esimerkiksi algoritminen data-analyysi, konepäättelyä ja todennäköisyyspohjaista koneoppimista. 

Finnish Centre of Excellence in Computational Inference Research
http://research.cs.aalto.fi/coin/index.shtml
Yhteydessä ylempään.

Kieliteknologia
https://kitwiki.csc.fi/twiki/bin/view/FiLT/PeopleEn
Listaus kieliteknologian tutkijoista.

Algoritmien valta -tutkimushanke
https://algoritmitutkimus.fi/tutkimushanke/

RiskLab
https://risklab.fi/
Koneoppimiseen perustuvan riskianalyysin tutkimusta. 

User Interfaces Aalto University
http://userinterfaces.aalto.fi/

Moralities of Intelligent Machines
https://www.facebook.com/MachineMoralities/

Tietojenkäsittelytiede, tekniikka, robotiikka

Teuvo Kohonen
https://people.aalto.fi/index.html?profilepage=isfor#!teuvo_kohonen
Maailman tunnetuimpia neuroverkkojen tutkijoita, myös hahmontunnistusta ja koneoppimista koskevia julkaisuja.

Harri Valpola
http://valpola.kapsi.fi/publications/
Tietojenkäsittelytiede. Curious AI Company:n perustajia. Tutkimustausta Aalto-yliopistosta. 

Tapani Raiko
https://users.ics.aalto.fi/praiko/
Vahvistusoppiminen (reinforcement learning), syväoppiminen. Aikaisemmin Aallossa, nyt Applella.

Sasu Tarkoma
Tietojenkäsittelytiede
https://www.cs.helsinki.fi/u/starkoma/

Teemu Roos
Tietojenkäsittelytiede
https://www.cs.helsinki.fi/u/ttonteri/

Ella Peltonen
Tietojenkäsittelytiede
https://www.cs.helsinki.fi/u/peltoel/

Samuel Rönnqvist
Tietojenkäsittelytiede. Åbo Akademi, RiskLab.
https://scholar.google.fi/citations?user=EJKJjcAAAAAJ&hl=fi

Hannu Toivonen 
Tietojenkäsittelytiede
https://www.cs.helsinki.fi/u/htoivone/

Ville Kyrki
https://people.aalto.fi/index.html?profilepage=isfor#!ville_kyrki
Robotiikka, robottinäkö.

Perttu Hämäläinen
https://mediatech.aalto.fi/~phamalainen/
Tietokonepelit.

Mikko Kurimo
https://users.ics.aalto.fi/mikkok/
Puheentunnistus, kielenkäsittely, tiedonhaku.

Arto Klami
https://www.cs.helsinki.fi/u/aklami/
Monilähteinen todennäköisyysperustainen päättely (Multi-source probabilistic inference).

Erkki Oja
https://users.ics.aalto.fi/oja/
Esim. Neuroverkot, ohjaamaton oppiminen, konenäkö ja kuva-analyysi.

Timo Honkela
https://tuhat.helsinki.fi/portal/fi/persons/timo-honkela(2c6425cd-0cdb-4775-987c-6f3bfe9e96a5).html
Digitaalisten aineistojen tutkimuksen professori. Tunnetaan myös "rauhankone"-projektista.

Dorota Glowacka
https://tuhat.helsinki.fi/portal/en/persons/dorota-glowacka(7661275e-b717-4cea-92b6-04e117f18cdb).html

Kognitiotiede

Minna Huotilainen
Kognitiotiede
https://tuhat.helsinki.fi/portal/fi/person/huotilai

Otto Lappi
Kognitiotiede
http://www.mv.helsinki.fi/home/olappi/

Anna-Mari Rusanen
Kognitiotiede
https://tuhat.helsinki.fi/portal/fi/persons/annamari-rusanen(cab74ea2-965a-4afa-b8fe-d069766c691c).html

Michael Laakasuo
Kognitiotiede
http://www.helsinki.fi/kognitiotiede/henkil/

Filosofia

Arto Laitinen
Filosofia
http://www.uta.fi/yky/fil/yhteystiedot/artolaitinen/index.html

Raul Hakli
Käytännöllinen filosofia
https://tuhat.helsinki.fi/portal/en/persons/raul-hakli(7bcdbd00-b65e-45fc-a10a-892efd14e70a)/publications.html

Samuli Reijula
Käytännöllinen filosofia
https://samulipoyhonen.wordpress.com/

Sosiaalitieteet, oikeus, muut yhteiskunnalliset alat

Petri Ylikoski
Sosiaalitieteet
http://blogs.helsinki.fi/pylikosk/

Ville Harjunen
Sosiaalipsykologia
https://tuhat.helsinki.fi/portal/en/persons/ville-johannes-harj(f30fb290-0564-49df-8304-6c49700c6dce).html

Vesa Kyyrönen
Oikeustiede

Krista Lagus
Digitaalinen yhteiskuntatiede
https://tuhat.helsinki.fi/portal/fi/person/laguskri

Kauppatieteet, taloustiede

Peter Sarlin
https://www.hanken.fi/en/person/peter-sarlin

Tapio Vepsäläinen
https://research.utu.fi/converis/portal/Person/732642?auxfun=&lang=en_GB

Valtteri Kaartemo
https://research.utu.fi/converis/portal/Person/1057055?auxfun=&lang=en_GB

Sotatieteet

Martti Lehto, University of Jyväskylä

 

Ryhmittymät

Tekoälyn ympärille on muodostunut erilaisia seuroja ja meetup-ryhmiä. Tässä tunnetuimmat.

AI Helsinki
http://www.aihelsinki.com/
Järjestää tapahtumia ja kokoontumisia tekoälyn ympäriltä. 

Airo Island
http://airoisland.fi/
Innovaatiohubi, joka keskittynyt tekoälyyn, robotiikkaan ja automaatioon. 

Aihelsinki Academia
https://www.meetup.com/AIHELSINKI-ACADEMIA/
AI Helsingin ympärille syntynyt meetup-ryhmä, jossa eri ryhmiä eri aiheiden ympärillä. Teknologia-taustaisille.

Turku.ai
https://www.meetup.com/Turku-ai/
Turku.ai on meetup-ryhmä Turussa. Tech-painotuksella eventtejä eri aiheista. 

Communications AI Finland
https://www.meetup.com/Communications-AI-Finland/
Meetup-ryhmä viestinnän ammattilaisille, ketkä kiinnostuneita tekoälyn tarjoamista mahdollisuuksista.

Suomen Tekoälyseura
http://www.stes.fi/index.php
Suomen Tekoälyseura vaikuttaa vuoden jälkeen 2012 epäaktiiviselta, kukaan ei tiedä mitä siellä tapahtuu.

Suomen hahmontunnistustutkimuksen seura ry
http://www.hatutus.org/
Koska hieman vanhahtavissa seuroissa on aina hyvä nostalginen draivi. Tässä tutkimussektori joka todella on saanut asiansa eteenpäin!

Suomen Automaatioseura ry
http://www.automaatioseura.fi/

Turku AI Society
http://aisociety.fi/
Tekoälyä ei-teknisestä näkökulmasta tutkivia ja opiskelevia yhdistävä yhteisö.

 

Yritykset

Nykyisin yrityksille on suosittua lisätä toimintaansa kuvaamaan jokin maininta tekoälystä, koneoppimisesta tai algoritmeista. Todennäköisesti tekoäly tuleekin koskettamaan lähes jokaista yritystä - kenties suurimman osan digitalisaatiosta tähänkin mennessä välttäneet säilyvät turvassa (kulmabaarit, kukkakaupat, hierojat, ravintolat). Toim. huom. Odotan dedigitalisaatiotrendin rantautumista tietyille palvelualoille.

Pyrin listaamaan tähän vain ne yritykset, jotka itsessään kehittävät näitä teknologioita tai niihin perustuvia palveluita sekä yrityksiä, jotka ottavat teknologioita käyttöönsä siten, että sillä vaikuttaa olevan suuri merkitys joko yritykseen itseensä tai toimialaansa kokonaisuudessaan.

The Curious AI Company
https://thecuriousaicompany.com/
AI-firma, joka kehittää kehittynyttä tekoälyä ohjaamattoman oppimisen pohjalta (unsupervised learning)

GIM-Generic Intelligent Machines
http://gimltd.fi/index.html
Robottiteknologian tarjoaja: hardware-alustoista ohjelmistoihin ja valmiisiin toimituksiin. 

Ultimate AI
https://www.ultimate.ai/
Asiakaspalvelun automaatiota syväoppimisen avulla. 

OptoFidelity
https://www.optofidelity.com/
Robotti- ja koneavusteista testausta. 

Valossa
http://valossa.com/
Videosisältöä ymmärtävää AI-teknologiaa. Sai syyskuussa 2017 ison rahoituskierroksen

Reaktor AI
https://www.reaktor.com/expertise/artificial-intelligence/
http://kannattaakokauppa.fi/#/fi/
Monella IT-yhtiöllä on tietenkin AI-toimintaa. Reaktor laittanut yhtenä selvimmin AI-tarjontaansa esille. Case-esimerkkinä Kannattaakokauppa.fi, joka laskee asuntosi sijaintialueen hintaennusteita.

Futurice & Barona
http://jelpp.com/tekoaly/
Mainitaan tasapuolisuuden nimissä myös Futurice ja heidän casensa Baronalle. Rekrytointia itseoppivin algoritmein automatisoiva verkkopalvelu.

Nokia
https://www.bell-labs.com/
Elektroniikan ja tietojenkäsittelyn jättiläinen - ainakin historiallisesti. Siellä tapahtuu niin paljon kaikkea, ettei perässä pysy, mutta eiköhän mukavaa AI-edistystäkin mahdu joukkoon.

TrademarkNow
https://www.trademarknow.com/
Algoritmeihin perustuva tavaramerkkihaku antaen normaalia hakua parempia tuloksia.

Fibo.io
http://www.fibo.io/
Automatisoitua dataprosessointia.

GetJenny
http://www.getjenny.com/
Chat-botti, "keskustelumoottori". 

AIVAN.ai
https://aivan.ai/en/
Tekoälyassistentteja sopimusten ja laskujen käsittelyyn.

Valohai
https://valohai.com/
Koneoppimisen GitHub, koneoppimisen projektien pyörittämiseen, säilyttämiseen ja jakamiseen.

UtopiaAnalytics
http://utopiaanalytics.com/
Tekstilouhintaa, tekstianalyysituotteita.

Giosg
https://www.giosg.com/
Data-analytiikkaa, käyttäjien sitouttamista.

Digital Workforce
https://digitalworkforce.eu/
Rutiinitehtävien automaatioon keskittyvä palveluyritys. Voidaan puhua ohjelmistorobotiikasta.

Bliot
http://bliot.io/ai-calculation/
Rakennusalan tekoälyratkaisuja.

WebMicroscope
https://webmicroscope.com/
Syväoppimiseen perustuvaa kuva-analysointia, joka tarjoaa entistä parempia tuloksia patologiaan ja lääketieteelliseen tutkimukseen.

Smartly
http://www.smartly.io/
Facebook-markkinoinnin automaatiota.

Infolytika Ventures
https://infolytika.com/
Venture-firma keskittyen tekoäly-yhtiöihin.

Silo.ai
https://silo.ai/
Tekoälyratkaisuja yrityksille.

AlphaSense
https://www.alpha-sense.com/
Älykäs haku. Kielentunnistukseen, NLP-algoritmeihin perustuva haku. 

Leiki Oy
http://www.leiki.com/
Semanttiseen AI:hin perustuvaa sisällön ja datan löytämistä. Relevantin sisällön näyttämistä käyttäjille.

 

Raportit, julkaisut, kirjat

Tekoälyaika Suomessa -raportti (ensimmäinen väliraportti 23.10.2017) (Työ- ja elinkeinoministeriö)
https://tekoalyaika.fi/tekoalyaika-suomessa-raportti/

Kirja: Olipa kerran työ -  ihmisyys, hyvinvointivaltio ja yhteiskuntasopimus vähenevän työn digitaaliyhteiskunnassa
http://olipakerrantyo.fi/

Tuottoa ja tehokkuutta Suomeen tekoälyllä -raportti (VTT)
http://www.vtt.fi/inf/pdf/policybrief/2017/PB1-2017.pdf

--

Jäikö jotain mainitsematta? Pingaa Twitterissä @juhovaiste!